green-seperator

על המסך

ארי אוריאלי, יו"ר ובעלים יחד נדל"ן- קבלת אות הצטיינות לשנת 2010 ממרכז הבנייה הישראלי.


עו"ד גל אגוזי, מנכ"ל יחד נדל"ן- פאנל "איך לגרום לזה לקרות" במסגרת כנס התחדשות עירונית באוניברסיטת בתל אביב. חלק א'

עו"ד גל אגוזי, מנכ"ל יחד נדל"ן- פאנל "איך לגרום לזה לקרות" במסגרת כנס התחדשות עירונית באוניברסיטת בתל אביב. חלק ב'


ארי אוריאלי, יו"ר ובעלים יחד נדל"ן, מרצה בכנס תמ"א 38 אודות בחירת יזם.


עו"ד גל אגוזי, מנכ"ל יחד נדל"ן- טיפים לדיירים כיצד לממש תמ"א 38 בבניין.


מערכון ארץ נהדרת – תמ"א 38

מן העיתונות

התחדשות עירונית ברחוב המעגל 18, רמת-גן

גלובס 25.10.15